SZOLGÁLTATÓI ÖSSZEKAPCSOLÁSRA ÉS HÍVÁSVÉGZŐDTETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Netfone előfizetőkre NEM vonatkozik!
Egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban

Figyelemmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (az „NMHH”) PS/10257-196/2023. számú határozatában (a „Határozat”) foglaltakra, a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. a Határozatban foglaltak teljesítése érdekében ezúton teszi közzé:

1, A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2024. január 1. napjától, napszaktól függetlenül az alábbi egységdíjat alkalmazza beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása ellenértékeként, amennyiben a végződtetett hívás az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja), amely díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák:

  • 0,7678 Ft / perc

2, A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatását a Vodafone Magyarország Zrt. valamint a Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási pontján keresztül valósítja meg, ezért hivatkozva a Határozat I. A) pontjára, a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a vonatkozó feltételek tekintetében behivatkozza a Vodafone Magyarország Zrt. valamint a Magyar Telekom Nyrt. saját honlapján közzétett feltételeit:

https://multimedia.vodafone.hu/pdf/lakossagi/egyeb/partnerszolgaltatoknak/2022_december_1-tol_hatalyos_mobil_Hirdetmeny_Tajekoztatas.pdf
https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/mobil/halozat-osszekapcsolas-es-hivasvegzodtetes

Egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban

A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban “Kötelezett Szolgáltató”) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PS/10257-196/2023. számú határozata alapján a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősül, ezért az átláthatóság kötelezettség teljesítése érdekében a jelen honlapon közzéteszi a hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeit, valamint az alkalmazott hívásvégződtetési díjait.

A 2024. január 1-től alkalmazható maximális hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatásra vonatkozóan megállapított díj napszaktól függetlenül nettó 0,2687 Ft/perc, amennyiben a végződtetett hívás az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja).

Az összekapcsolási pont földrajzi helye: BIX 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Az összekapcsolásra felajánlott interfész adatai:

  • SIP kapcsolat
  • Fizikai kapcsolat: Optikai csatlakozó: Duplex LC
  • Protokoll: IEEE 802.3z
  • Protokoll: SIP rfc 3261
  • optikai IEEE 802.3z 1000BASE-LX single mode
  • Duplex patch cord with 4 x LC/UPC connectors